A magyar nyelv védelmében

Rövidesen megjelenik egy írásom a Raabe Kiadó “Funkcionális Controlling” című kiadványában “Képzéscontrolling” címmel. A kéziratban konzekvensen képzéskontrolling írásmódot használtam és lépéseket tettem annak érdekében, hogy ez, a magyar nyelvnek jobban megfelelő forma maradhasson a végleges változatban is. Nem sikerült. A könyv valamennyi írásában a kontrolling “c”-vel szerepel, be kell látnom, hogy nem lóghatok ki a sorból.

Sajnálom, hiszen legutóbb az MSC hallgatók részére írt Vezetői számvitel jegyzetemben még az olyan átvett ábrák esetében is, ahol az eredeti forráshelyen ’controlling’ és ’controll’ szerepelt, következetesen ragaszkodtam a magyar helyesírásnak megfelelő kontrolling és kontroll írásmódhoz. Hallgatóim, ismerőseim jól tudják, hogy mennyire szenvedélyesen védem a magyar nyelvi értékeket, és fellépek minden olyan nyelvrombolással szemben, amikor egyes felkapott angolból átvett szakkifejezéseket magyar ragozással alkalmaznak.

Álljon itt egy rövid összeállítás arról, hogy miért kellene óvni-védeni szépséges és páratlan nyelvünket, miért kellene jobban vigyáznunk arra, ami a miénk…

Mit is mondanak a külföldiek a magyar nyelvről…?

 • Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta:
  “a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet”.

 • N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század)
  “Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.”

 • George B. Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta:
  Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér­zelmek titkos rezdüléseit.”

 • Grover S. Krantz amerikai kutató: “A magyar nyelv ősisége Magyarországon (…) meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv. Megelőzte az újkőkor kezdetét /…/ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.”
 • Ove Berglund svéd orvos és műfordító: “Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” (Magyar Nemzet 2003. XII. 2.)
 • Teller Endre atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: “…Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)

  Végül jöjjön a vers!

  Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke
  (Firenze, 1984. X. 12. )

  Egyik olaszóra sodrán,
  Ím a kérdés felmerült:
  Hogy milyen nyelv ez a magyar,
  Európába hogy került?

  Elmeséltem, ahogy tudtam,
  Mire képes a magyar.
  Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
  S hogy némelyik mit takar,

  És a szókincsben mi rejlik,
  A rengeteg árnyalat,
  Példaként vegyük csak itt:
  Ember, állat hogy halad?

  Elmondtam, hogy mikor járunk,
  Mikor mondom, hogy megyek.
  Részeg, hogy dülöngél nálunk,
  S milyen, ha csak lépdelek.

  Miért mondom, hogy botorkál
  Gyalogol, vagy kódorog,
  S a sétáló szerelmes pár,
  Miért éppen andalog?

  A vaddisznó, hogy ha rohan,
  Nem üget, de csörtet – és
  Bár alakra majdnem olyan
  Miért más a törtetés?

  Mondtam volna még azt is hát,
  Aki fut, miért nem lohol?
  Miért nem vág, ki mezőn átvág,
  De tán vágtat valahol.

  Aki tipeg, miért nem libeg,
  S ez épp úgy nem lebegés, —
  Minthogy nem csak sánta biceg,
  S hebegés nem rebegés!

  Mit tesz a ló, ha poroszkál,
  Vagy pedig, ha vágtázik?
  És a kuvasz, ha somfordál,
  Avagy akár bóklászik.

  Lábát szedi, a ki kitér,
  A riadt őz elszökell.
  Nem ront be az, aki betér . . .
  Más nyelven, hogy mondjam el?

  Jó lett volna szemléltetni,
  Botladozó, mint halad,
  Avagy milyen őgyelegni?
  Egy szó – egy kép – egy zamat!

  Aki ‘slattyog’, miért nem ‘lófrál’?
  Száguldó hová szalad?
  Ki vánszorog, miért nem kószál?
  S aki kullog, hol marad?

  Bandukoló miért nem baktat?
  És ha motyog, mit kotyog,
  Aki koslat, avagy kaptat,
  Avagy császkál és totyog?

  Nem csak árnyék, aki suhan,
  S nem csak a jármű robog,
  Nem csak az áradat rohan,
  S nem csak a kocsi kocog.

  Aki cselleng, nem csatangol,
  Ki ‘beslisszol’ elinal,
  Nem ‘battyog’ az, ki bitangol,
  Ha mégis: a mese csal!

  Hogy a kutya lopakodik,
  Sompolyog, majd meglapul,
  S ha ráförmedsz, elkotródik.
  Hogy mondjam ezt olaszul?

  Másik, erre settenkedik,
  Sündörög, majd elterül.
  Ráripakodsz, elódalog,
  Hogy mondjam ezt németül?

  Egy csavargó itt kóborol,
  Lézeng, ődöng, csavarog,
  Lődörög, majd elvándorol,
  S többé már nem zavarog.

  Ám egy másik itt tekereg,
  — Elárulja kósza nesz –
  Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
  Franciául, hogy van ez?

  S hogy a tömeg miért özönlik,
  Mikor tódul, vagy vonul,
  Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
  Hogy mondjam ezt angolul?

  Aki surran, miért nem oson,
  Vagy miért nem lépeget?
  Mindezt csak magyarul tudom,
  S tán csak magyarul lehet.

 • Hamvas Béla szerint a magyar nyelv archaikus, ősnyelv, olyan kifejezésekkel, szóképekkel, amelyekkel más nyelvek nem rendelkeznek. Azt, hogy ‘testvér’ vagy ‘anyaföld’, nincs még nyelv, amely ilyen gyönyörűen tudná szavakba önteni. Találtam egy dolgozatot, amelyet szintén érdemes átgondolni,mielőtt magunk is beállunk szép magyar nyelvünk pusztítói közé:

  Fórika Éva: A magyar nyelv metafizikája