A Húsvét szimbólumai: nyúl

húsvéti nyuszi“A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen megmagyarázható. Ugyan a bizánci állatszimbolikában Krisztus jele volt, de valószínűbb, hogy Ostarával, a germán istennővel áll kapcsolatban. A monda szerint ugyanis a nyúl eredetileg madár volt, akire az istennő megharagudott, és ezért négylábú állattá változtatta. Az is előfordulhat, hogy egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkor jelképei közé. Egyes német területeken ugyanis gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak az emberek, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase. A húsvéti nyúl ma már mindenképpen népszerűvé vált, valószínűleg szaporasága és éjszakai állat mivolta miatt, a termékenységet szimbolizálja.
Forrás: Kölöknet.hu

A Szimbólumtárból a húsvéti nyúlról és a általában arról, hogy mit szimbolizál a nyúl akövetkezőket tudhatjuk meg:

„Az európai kultúrában a húsvéti nyúl összetett szimbólum. A húsvét a Hold újjászületésének dátuma; a nyúl az új élet, a tavaszi termékenység megtestesítője, és ezáltal keresztény értelmezésben a feltámadás eszméjéhez kapcsolódik. Ugyanakkor a szexualitás és a szemérmetlenség jelképe is, valamint a Gyávaság allegorikus alakjának attribútumaként is ábrázolják. Lehet szerelmi zálog, és gyakran látható szerelmespárok ábrázolásain. Tiziano Égi és földi szerelem c. képén az ékes ruhába öltözött nőalak mellett látható, azaz a profán szerelem attribútuma.

Maga a nyúl – „szaporasága miatt termékenység-szimbólum; jellegzetesen feminin, lunáris állat, a holdistenségekhez társítják. A Hold által szabályozott periodicitás kifejezője.

 • Az aztékoknál a Hold maga is nyúl alakban jelenik meg; az újjászületés, a megfiatalodás kifejezője. Az észak-amerikai indián kultúrákban a fény állata, a vizek és a szelek ura. Jellemzője az éles ész; elpusztítja az ember ellenségét, a kígyót, valamint a halat.
 • Számos afrikai legendában változik át a fehér nyúl feketévé, vagyis boszorkánnyá.
 • Egyiptomban Thot isten és az isteni kontempláció kifejezője.
 • A hindu és buddhista művészet a sarló alakú Holddal hozza összefüggésbe. A tökéletes áldozat jelképe, mivel a legenda szerint tűzbe ugrott és feláldozta önmagát, hogy Buddha élelemhez jusson.
 • Kínában feminin princípium, a jin állata, a császárné emblémája. A hosszú élet, a termékenység és a természet ciklikus megújulásának szimbóluma. A kínai horoszkóp negyedik állata. A legszerencsésebb jegynek tartják; kedvességet, bölcsességet, nyugalmat és életörömöt, de hanyagságot is jelent. A fehér nyúl az istenség, a piros a jó szerencse, a béke és a virágzás, a fekete a sikeres uralkodás. A hagyomány szerint teliholdkor a mezőre sereglenek a nyulak, ezért a Hold közvetítőjének tekintik. A Hold-ünnepre fehér és piros nyúlfigurákat készítettek. A taoista filozófusok tanításában a nyúl készíti a halhatatlanság elixírjét. Vagy a Holdon, vagy egy fügefa árnyékában dolgozik, és ott egy mozsárban töri össze az alkotóelemeket. A kínaiak a nyúl epéjét használták fel a kardkészítéshez, hogy erőt adjon a fémnek.
 • A görög-római mitológiában egyrészt fürgesége miatt hírvivő, Hermész/Mercurius állata, másrészt a termékenységet és fejezi ki, ebben az értelemben Aphrodité/Venus attribútuma. Cupidót is gyakran ábrázolják nyúllal. Hekaté kísérője, aki a keresztutakat kísérti és a boszorkányság mestere. Aiszóposz fabuláiban a gyávaság és a gyorsaság tulajdonságai kötődnek hozzá.
 • A keltáknál a lunáris és vadászó istenek attribútuma; a vadászistenek gyakran nyulat tartanak a kezükben.
 • A keresztény művészetben Szt. Anna ábrázolásain a meddőség utáni termékenységet jelzi. A Szűz Mária lábánál ábrázolt fehér nyúl a szüzesség bujaság fölötti győzelme.”
 • Ha nyúl, hát legyen nyúl, főként a gyerekek örömére! Remélem kedvenc “nyulas versem” is örömet szerez nekik!

  Zelk Zoltán: A három nyulak

  Vélemény, hozzászólás?