Gyakorló vállalati szakemberek üzleti álmai

Igen szép üzleti terveket kaptam vezetői utánpótlásnevelő képzéseken gyakorlati jártassággal is rendelkező csapatoktól:
1. A TESZ-VESZ Kft üzleti terve radiátor-fül gyártásra
2. A BKV Rt. B3 Kft. üzleti terv prezentációja Számítások
3. Papirhulladék hasznosítás a BKV-nál

Trust Capital is an Important Component of Moral Capital

2007 július 9-én a PHILOSOPHY OF MANAGEMENT 07 Konferencián hangzott el közös előadásanyagunk Dr. Illés Katalinnal, “Trust Capital is an Important Component of Moral Capital” címmel. Ennek általam írt magyar nyelven is hozzáférhető részét “A bizalmi tőke fontos eleme az erkölcsi tőkének” címen is megismerheted. Felhasználhatod mindkét anyagot természetesen a korrekt hivatkozási szabályok betartásával.

Tanulmányok a szellemi vagyon témakörben

Vannak olyan szakdolgozatok, műhelytanulmányok, bemutatóanyagok amelyek érdeklődési-kutatási témakörömbe vágnak, bár – sajnos – nem mind nálam készültek. Kérlek, hogy felhasználásuk esetén tartsd be a korrekt hivatkozás szabályait!

Fodor Anikó: Mérleg(b)en az ember

Gősi Zsuzsanna: Mérlegen az ember

Parkinson és az ő híres törvényei

C. Northcote Parkinson C. Northcote Parkinson

A közgazdasági szakirodalomban is vannak kincset érő olvasmányok. A “Parkinson törvényei, avagy az Érvényesülés Iskolája” ilyen könyv. Kevesen rendelkeznek készséggel arra, hogy a közgazdaságtan törvényszerűségeit a humorral ötvözzék. A könyvet bolti forgalomban ma már csak véletlenszerűen lehet fellelni. Ime egy népszerű fejezete: Parkinson – Nagyszabású pénzügyek

Micimackó és a Kis herceg

A.A. Milne A.A. Milne

Minden évfolyamon rendre megkérdezem, hányan olvasták Milne Micimackóját. A jelentkezők aránya elkeserítő. Pedig Micimackót, Micimackó Kuckóját Karinthy zseniális fordításában elolvasni igazán szórakoztató.


A videoklip forrása: http://www.videoplayer.hu/videos/play/68052

Antoine de Saint Exupéry Antoine de Saint Exupéry
Ugyancsak nehéz a felnőtt élet taposómalmát elviselni, ha az ember lelkében nem őrzi a Kis herceg felejthetetlen kacagását a kútnál, és a róka tanítását arról, hogyan kell az életben megszelidíteni aki, vagy ami fontos nekünk.

A vidoklip forrása: http://www.videoplayer.hu/videos/play/117401


A vidoklip forrása: http://www.videoplayer.hu/videos/play/101778

Vecsenyi esete Auerrel

Karinthy Frigyes Karinthy Frigyes

Volt tanárom Vecsenyi János vendégelőadást tartott a kontrolling kurzuson, és – mivel az évfolyam izgett mozgott, fészkelődött, kedvesen rájuk szólt ekképpen: “- Auer… mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac?” és várta a hatást. A hatás azonban elmaradt, mert az évfolyam hallgatói nem ismerték Karinthy “Tanár úr kérem” című szenzációs művéből a mi diákkorunkban klasszikusnak számító “Röhög az egész osztály-t”, amelyben ez a felejthetetlen mondat elhangzik.

Hamvas “meditációs objektumai”

Hamvas Béla Hamvas Béla

Az ember olvasmányélményeinek legjavát gyerek és ifjúkorában szerzi meg. Azok a könyvélmények, amelyek ilyenkor az ember kezébe kerülnek, maradandóan megmaradnak. Harminc év távlatából még ma is szó szerint tudok idézni ezekből, míg a pár hete olvasott könyveket nyugodtan kézbe vehetem és újra olvashatom anélkül, hogy rájönnék, ezt már olvastam. A mi korosztályunk többségének a napi tevékenységekhez éppúgy hozzátartozott az olvasás, mint az evés, vagy a tisztálkodás. Ennek ellenére a mi generációnk olvasottsága fényévnyire van például az elődökétől. Csodálattal tölt el Hamvas Béla olvasottsága, és tájékozott, kiforrott véleményalkotása arról, hogy egyáltalán mit érdemes olvasni. Sokszor fordulok hozzájuk tanácsért, ha szűkösen rendelkezésre álló szabadidőmben valóban jó könyvet akarok olvasni.

Hamvas Béla igy vall a a művészet és azon belül a könyvek szerepéről az ember életében:
“Az ember sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket egy hét alatt elfelejti. Az ember életében sok ezer festményt, zeneművet, szobrot és tájat lát és hall, és van tíz-húsz-harminc, amely hosszú ideig kíséri, mint a barát vagy a kedves. Az ember életében csak egész kevés olyan gondolatot talál, amelytől sohasem válik meg. A sok ezer könyv mindennapi táplálék, amely azzal, hogy egy bizonyos ideig örömet nyújtott, feladatát elvégezte. Az a tíz-húsz-harminc kép, vagy zenemű vagy vers, amely az embert hosszú ideig kíséri, meghítt élettárs.
Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs objektum. …
Meditációs objektum a kép, vagy a gondolat, amely az emberbe állandóan visszatér, amely mindig új és új alakban, de mindig sajátságosan egyformán ugyanaz tud maradni. A művészet tele van ilyen objektumokkal. Nem szükséges, hogy nagy remekek legyenek. Ilyen objektum pédául Dürer Melankóliája vagy Ritter Tod und Teufele. Ilyen Michelangelo több Prófétája és Sybillája. Ilyen zenei meditációs objektum Beethoven V. szimfóniájának sorsmotívuma, vagy a IX. szimfónia scherzójának dionüszi témája. Ilyen Van Gogh önarcképe és Velazquez udvari bolondjának legtöbbje. Ezek a kimeríthetetlen gondolatözönlés forrásai.
…A könyv arra való, hogy az embert meggyőzze: életének erőit nemcsak az érvényesülés, a megélhetés, a gazdagodás, a gyönyörszerzés külső szempontjai köré lehet csoportosítani, hanem belső középpont köré is, és e középpontokat mindjárt meg is jelöli. Mindenki keresse meg, melyik alkalmas az ő személyes sorsa számára: Hermész Triszmegisztosz. Dragsz-po-lha-rje, Augustinus, Goethe vagy Carlyle. Talán más. Meg fogja találni. Valahol meg kell tanulnia. Ha megtalált egyet, fog találni többet is. Egyre többet. A könyv néhány száz mondata egyre kimeríthetetlenebb lesz. Az ember fölfedezi, milyen kincset nyert azáltal, hogy mindig van belső objektuma, amelyhez figyelmét kapcsolni tudja. A fő szempont itt az állandóság. A meditációs objektumok igazi erejüket csak évek múlva kezdik tudni kifejteni. Az ember megtanulja, hogy ezeket az objektumokat keresse a festészetben, a szobrászatban, a zenében, a nagy emberi példaképekben. Aki természetes restségét le tudja győzni, néhány mondatot felír és állandóan a zsebében hordja, kiadásainak és bevételeinek jegyzéke előtt, jegyzeteinek első lapján, mialatt valamely hivatalban ízléstelen emberek között félórát várni kénytelen, jegyzeteit nézegeti, s azon tűnődik, hogy: Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van. Ennek az életgyakorlatnak a bevezetése nemcsak fölösleges ingerültséget és türelmetlenséget oszlat el, hanem az ember valódi életét – a felszín átkozott élete alatt levő áldott életét – megerősíti. Az eredmény kiszámíthatatlan. Az ember felismeri azt, hogy nem kell okvetlenül egész nap szenvedélyesen loholni; lehet valaki nyugodt és meggondolt is. Lehet valaki bölcs is. Nagy festő, költő, szobrász, muzsikus csak a kivételes képességű ember lehet. A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztított életrend.
Forrás: Hamvas Béla: Anthologia Humana Medio Kiadó, 1996. 15-17 oldal, de elovashatod bővebben itt.

Tekintsd meg, melyik az a 100 könyv, amelyet Hamvas Béla méltónak tartana a megmentésre, és gondolkozz el azon, hallottál-e valaha róluk, vagy ismered-e azokat?

Hamvas Béla alkotási rituáléja

Sokszor ámulatba ejt, hogy tehetségben, műveltségben bővelkedő nagy íróink milyen tisztelettel adóztak alkotómunkájuknak, és mekkora rituálét alakítottak ki az írás feltételeinek megteremtése körül. Érdemes lenne összegyűjteni azokat a feljegyzéseket, amelyeket olyan szellemi emberek írtak, akik életüket az alkotó munkának szentelték. Kedvcsinálónak a gyűjtőmunkához álljon itt Hamvas Béla esszéje. Szinte felfoghatatlan, hogy Hamvas – aki pedig köztudomásuan igen pallérozott stílusban tudott írni – mekkora figyelmességgel és gonddal választotta ki íróeszközeit, vagy a helyet, ahol szellemi munkáját végezte.
Hamvas Béla: Íróasztalkultúra
Könnyen megmosolyoghatjátok, bogarasnak, mániákusnak titulálhatjátok ezért a rigiózus pedantériáért, én azonban inkább elgondolkoznék azon, hogy vajon tényleg lehet-e hevenyészve, zenehallgatás és egyéb más tevékenység mellett elmélyült alkotó munkát végezni?!

Számadás, számvetés

Kutatási és érdeklődési területem a szellemi vagyonra irányul. Ha egyben elolvasom az általam papírra vetett munkákat, magam is megdöbbenek rajta, hogy bármilyen téma kifejtése a feladatom, valójában mindig a szellemi vagyonnal való gazdálkodásról írtam. Itt van például a „Számbavétel: Számadás vagy számvetés?” című írásom, amely témája szerint a pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel közötti lényegi különbségtételt igyekszik megragadni, ám valójában mély emberi problémákat feszeget. Ezért nem győzöm figyelmeztetni hallgatóimat, hogy a témaválasztás meglehetősen komoly dolog, az ember sokszor egy életre elkötelezi magát a választott témának.

Motivációs illúziók és tévhitek

A szellemi vagyonnal való gazdálkodás egyik kulcsponti kérdése, hogy kit és hogyan lehet motiválni. Meggyőződésem szerint e terület elméletében és gyakorlatában is nagy zűrzavar uralkodik, sok tévhit mentén építenek légvárakat motivációkutatók és vállalati vezetők. A bonyolult témakör egy vonatkozásában 1998-ban papírra vetettem véleményemet “Motivációs illúziók és tévhitek” címen, állást foglalva abban a kérdésben, hogy vajon hozzá szabad-e kapcsolni a belső érdekeltséget a vállalati belső elszámoláshoz. Kérlek, ne hagyd magad befolyásolni a saját véleményed kialakításánál, de töprengj el az enyémen, és ha gondolataimat fel akarod használni, hivatkozz korrekten!