AZ ORRUNK ELÖTT VANNAK A KONTROLLING TÉMÁK, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK…

WIMBOO-teamA kontorlling tárgy keretében a hallgatók az alábbi csoportosműhelyfeladat kidolgozását választhatták a félév során:

2. MŰHELYGYAKORLAT:AZ ORRUNK ELÖTT VANNAK A KONTROLLING TÉMÁK, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK… CSAK ÉSZRE KELL ŐKET VENNI!

A csapatmunka célja: Esettanulmány készítés, amelynek célja annak bizonyítása, hogy a csapat tagjai megfelelően ismerik a kontrolling eljárásokat, módszere-ket, tanulmányozták a kontrolling tevékenység beépülését és hatékony működtetésének feltételeit egy szervezetben, vagy szituációban.

Csapatméret: 4-6 fős csapat, kreatív problémafeltáró és problémamegoldó szerepek felvállalásával

Javasolt szerepek: Tetszőleges, a feladat megoldásához szükséges szereposztással. Fon-tos, hogy a csapattagok minél inkább a legtöbbet tudják kihozni magukból a legjobb kivitelezés érdekében.

Témaválasztás: Ötletgyűjtés elsősorban filmélményekből, de lehet olvasmányokra, színművekre, vagy bármilyen saját élethelyzetre alapozni, sőt ki is találhattok életszerű szituációt, ahol felismerni vélitek kontrolling témákat, eszközöket, módszereket, majd ezek közül a csapat döntése alapján dolgozzátok fel az egyiket esettanulmány formájában.

SZEMPONTOK A KIVITELEZÉSHEZ AZ ESETTANULMÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE

Témaként választhatjátok a kontrolling tervezés – megvalósítás – ellenőrzés – beavatkozás (PCDA) körének bemutatását, de választhattok a kötelező tíz témakör egyikéből, illetve az azokban szereplő kontrolling eszközökből és módszerekből:
1. A kontrolling és a kontroller helye, szerepe a szervezetben
2. A csapatmunka szerepe a kontroller munkájában
3. Kontrollerként hogyan kezeld a konfliktust, menedzseld a változást?
4. A tervezés helye és szerepe a kontrollingban. Tervezésmódszertan
5. A folyamatos mérés és elemzés feltételeinek megteremtése
6. Az ellenőrzés és beavatkozás jelentősége a hatékony kontrollingban
7. Felelősségelv érvényesítése. Összeköthető-e a belső elszámolás és érdekeltség?
8. A kontrolling informatikai támogatása
9. Ágazati és funkcionális kontrolling sajátosságok
10. Integrált teljesítménymérés, mint a kontrolling új kihívása

Mire érdemes figyelnetek az esettanulmány témájának megválasztásánál és az elkészítés során:

 • Az esettanulmány, mint módszer rokonságot mutat a megfigyeléssel, kísérlettel és a terepkutatással. Az igazán lényeges különbség, hogy az esettanulmány általában felhasználja e módszerek eredményeit.
 • A hatásos, jó esettanulmány jellemzője, hogy az anyag önmagában is értékes. Az alapos előkészítő és elemző munka érződik a tanulmányból. A gondos, logikus okfejtés, a pontos leírás, a jó mellékletek segítik az olvasót a megértésben, és ezek vezetik el a kreatívajánlásokhoz is. De fontos megjegyezni, hogy az esettanulmány megbízhatósága sokkal fontosabb, mint az általánosíthatósága. Rejtett jutalom, hogy az esettanulmány elkészítése során extra tudásra tehet szert, felismer szélesebb összefüggéseket.
 • El kell dönteni, hogy milyen jellegű esettanulmányt akartok készíteni.
 • Az egyszerű esettanulmány alanya – csoport, esemény, szituáció, szervezet stb. -, önmagában létező, egy egészként kell kezelni, és nem más hasonló entitásokkal való összehasonlításban.

 • Az összehasonlító esettanulmányok esetében az adatgyűjtés célja nem a különböző szervezetekből történő mintavétel (mert általánosítani szeretné megállapításait minden más hasonló szervezetre), hanem a cél fordított, vagyis, hogy szisztemati-kusan összehasonlítsa a vizsgált szervezeteket, elemezze az egyes kérdésekhez való hozzáállás eltéréseit, különbözőségeiket.
 • Bámelyiket választjátok, érdemes leegyszerűsíteni a valóságot, hogy érthető, követhető legyen.
 • Ahány esettanulmány annyi szituáció, annyi megoldás: nincs recept, hogy hogyan kell ké-szíteni. Az esettanulmány lehet elmesélő jellegű. Célszerű megoldás, ha az egyik szereplő bőrébe bújva mutatjátok be az eseményeket.
  Íme egy lehetséges szerkezet:
  Vezetői összefoglaló
  Bevezetés
  1. A környezetelemzés, a probléma háttere. Próbáljon meg válaszolni a következő kérdésekre:

 • Honnét jöttek? (Nagy vonalakban bemutatandó a vizsgált szervezet, szituáció háttere, fejlődése. Az ilyen leíró részeket röviden érdemes elintézni, vagy esetleg a függelékbe is kerülhet.)
 • Hogyan jutottak ide? Milyen célok, irányelvek, stratégiák vezettek a jelenlegi helyzethez.
 • Mi miatt tévedtek el? Milyen kényszerek és problémák léptek fel, hogy kezelték ezeket
 • Hol tartanak most? Mi a jelenlegi helyzet, milyen fő problémák jelentkeznek.
 • Eddigre tiszta képet kell nyújtani a helyzetről, fel kell vázolni az esettanulmányban a megoldandó speciális problémát.
  2. Fel kell vázolni az alternatív megoldásokat:

 • Hová mehetnének? Milyen alternatív lépéseket tehetnek?
 • Merre szeretnének menni? Van-e a szervezeten belül valamilyen stratégia, változásme-nedzsment?
 • Merre kellene menniük? Milyen tevékenység sorozat az optimális, szem előtt tartva a veszélyeket is? Hogyan viszonyul ez a szervezet által elképzelt (tervezett) stratégiához?
  3. Az alternatív megoldások elemzése, és a “legjobb” változat kiemelése.

 • Merre fognak menni? Az adott veszélyek, kényszerek között melyik lehetőséget ajánljuk.
 • Hogyan fognak eljutni oda? Milyen következményeket kell teljesíteni, milyen létező és milyen új erőforrással kiegészítve az eddigieket? (Mi az időterv? Milyen költség hatásai vannak a tervnek? Stb.)
 • Hol és hogyan tévedhetnek el? Milyen kényszerek és milyen fő problémák, csapdák vár-nak az úton?
 • Hogyan fogják tudni, hogy megérkeztek, hogy sikerült teljesíteni a célt?
 • Milyen kritikus sikertényezők vannak a folyamat közben, hogyan ismerhetőek fel.
 • Mik a várható eredmények (bevétel, versenyhelyzet stb.).
 • A feladat alaposan megmozgatta a csapattagok fantáziáját és néhány igen eredeti, kreatív megoldásis született. Közlükmutaombe a legsikeresebbeket:

  A LEGIDÁMABB BARAKK -team
  AD-HOC-team
  BÖLCSÉSZMÉRNÖKÖK-team
  HR-team
  KKM-team
  pRONTO-team
  ROZSOMÁK-team
  SZÖVETSÉG-team
  T.A.P.E.D.T-team
  WIMBOO-team

  Vélemény, hozzászólás?