A hazai felsőfokú intézmények beszámolóin, vizsgáin, államvizsgáin – összefüggésben a hallgatók mennyiségi növekedésével a minőség rovására vö. “Hejesírás” blogbejegyzés Bőgeltől” – az érdemjegy megszerzésénél egyre több etikátlan jelenség ütötte fel a fejét. Ha nem teszünk sürgősen valamit közös összefogással, akkor a piaci verseny nem a tudás, hanem a diplomavásárlás üzletágban fog kibontakozni. Igen rövidtávú gondolkodásra és önző érdekérvényesítésre vall a hallgatók – reményeim szerint még mindig kisebb – részéről ez a magatartás, hiszen hosszabb távon nem csak az egyetemi rangsorban jelent hátrányt a nemzetközi összehasonlításban, de hallgatóink eredményének megítélését, hazai és nemzetközi elhelyezkedési esélyeit is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Akarjátok, hagyjátok, tűritek-e, hogy diplomátok értéke mások felelőtlensége miatt értektelenedjen el?

Várom észrevételeiteket, értékes megoldási javaslataitokat e kérdésben. Próbáljátok meg összeírni és rangsorolni, hogy mit kellene tenni a probléma hathatós kiküszöbölése érdekében! Milyen információkat tartanátok fontosnak, hogy tisztán láthassátok a probléma veszélyességét és súlyát? Honnan lehetne releváns információkat beszerezni? Milyen összehasonlítható elemzésekre lenne szükség, és milyen területeken lenne érdemes benchmarkingot folytatni?

Kidolgozhattok – akár csoportosan is – szempontokat arra, hogyan lehetne a hallgatói számonkérés eredményességét mérni! Ehhez átgondolhatjátok az alábbiakat:
- Hogyan lehetne a képzés eredményét mérni, (megállapítani, hogy a maga képzés a nemzetközi összehasonlításban mennyire állja meg a helyét, illetve mennyire járul hozzá a hallgató versenyképes tudásához, mennyire támogatja hazai és/vagy nemzetközi elhelyezkedési esélyeit?
- Hogyan lehetne mérni a képzés hatékonyságát, (kimutatni, hogy a képzésre fordított összes költség mennyire áll arányban a képzéstől várható haszonnal, illetve azt mennyire képes a számonkérés visszatükrözni (itt minőségi mutatókat is érdemes alkalmazni) és hogyan alakul az így kialakított mérce más képzési tevékenységekkel, intézményekkel összehasonlítva?
- Hogyan lehetne rendszerbe illeszteni a folyamatos fejlesztést (felmérni a szükséges fejlesztési igényeket, hogy hol milyen változtatásra van szükség az új képzési igények meghatározásában, a ráfordítások tervezésében, a képzés előkészítésében, lebonyolításában, az alkalmazás feltételeinek megteremtésében és a számonkérésben).
Várom véleményeteket, javaslataitokat!

Dr. Laáb Ágnes

Hozzászólás írása