Mihály mérlege

Életünk során időről-időre visszatekintve az eltelt időszakokra, összegezzük a tapasztalatainkat, levonjuk a tanulságot: számadást készítünk. Szeptember 29 – Szent Mihály napja ősidők óta ilyen “számadónap” az emberek életében.

Szent Mihály

Szent Mihály az utolsó ítélet angyala. A főangyal végítéletnapi szerepléséhez kapcsolódik, hogy megtették a holtak bírájának, a lelkek mérlegelőjének. Az Utolsó ítélet-ábrázolásokon gyakran így jelenik meg; egyik kezében kivont karddal, a másikban kétkarú mérleggel, amelynek mindkét serpenyőjében egy-egy csöpp meztelen lélek reszket. A mérleg nincs egyensúlyban, egy csúf kis ördög az egyik serpenyőt alattomban lehúzza. …Mihály nemcsak a végítélet bírája, hanem a lelkek vezetője, a holtak túlvilági szószólója is. A zsidó hagyomány úgy tartja, Mihályt küldte az Úr, hogy az elhunyt Mózesről gondoskodjék, a keresztények szerint viszont Máriát vitte az égbe. Temetők, temetőkápolnák, csontkamrák védnökének tekintették, innen a halottszállító eszközök „Szent Mihály lova” neve. A Göncöl egyik régies neve, „Szent Mihály szekere” azoknak a példáknak a számát szaporítja, melyek tanúsítják, hogy a régiek e csillagképben halottas menetet, halottaskocsit láttak.

Forrás: Jankovics Marcell: Jelkép-Kalendárium, Csokonai Kiadó, pp. 134-136, 259-260.

„Szeptember végén, betakarítás után, javarészt már túl a szüreten is, amikor az őszi vetéssel az eljövendő új ágyazódik már, az ember Úr Szent Mihály mérlegére lép. Megméretik, ami jó, s ami rossz, ami benne, általa és körülötte történt. A gazda, az ember a földi mindenek ura kozmikus parancsra, Isten akaratából számot vet, számot ad. Az esztendő estéje érkezett. Hajdan minden „napszentülte” után, amikor szorongást hoznak a napfénytelen órák, amikor a Mindenség láthatatlan hatalmas madara gubbad a fákra, s az ember lelkére is, vacsorázni asztalhoz ült a család, s kérdezés nélkül sorolta mindenki, azt, ami egész napon vele, általa történt, s kimondta a rosszat is, hogy éjszakája, amely ízelítő a másik világból, nyugodt legyen.
Az esztendő estéje az ember hajlott korát, a vén kort is megidézi, amikor visszafelé pörög a film, életünk története, amikor minden tettünk, a vaksötétben történtek, a titkos tettek is vakító fényben, tisztán látszanak. Ekkoron kinek-kinek a mérlegre kell állnia. A régiségben sokan penitenciával, külön zarándokutakkal készültek a mérlegelésre, mert hitük szerint, aki a mérlegelésen könnyűnek
találtatik, az elpusztul, annak a föld kiveti a testét, s az ég nem fogadja vissza a lelkét.
Az esztendő estéjén számba venni a jót -biztonságot ad, örömet hoz, fölszabadítja az ember teste, s lelke kedvét; s a rosszat is csak oldottan lehet kimondani, a nagy vígságban, amikor a gátak, fékek, korlátok föl-elszakadnak. Szent Mihálykor kezdődött régebben a zajos, vidám kisfarsang, s Katalin november végi névünnepe zárta; s Mihály napja után vasárnapon szüreti mulatságot tartottak a régiek, amely ősidők óta alkalmát adta a fölszabadult számadásnak, a hála parttalan örömének, s ilyenkor az alkalmi kisbíró tréfás rigmusokban kiabálta „világgá” azt, ami egyik embert a másik ellen feszítette; este pedig a mulatság kellős közepén, amikor a jókedv a kocsmatetőt emelgette, már bűnbakot választott a közösség, s rászórta ki-ki minden piszkát, sarát. A másikban, a bűnbakban látta, érezte meg külön-külön mindenki, s együtt, a közösség is a nyomasztó mocskot. S amikor az alkalmi hóhér jelképesen agyoncsapta a meggyalázottat – csönd lett, s a csönd a tisztulatot adta.
Mihály-mérlege időszaka az Utolsó Ítéletet is „előlegezi” minden őszön, a végső elszámolást, ettől olyan megrázó az esztendőnként újra meg újra ismétlődő. Mindez a szombatok enyhületében történik; ilyenkor az Istenszül( Asszony, Szűz Mária vendége mind, ki él, az ő öle, köpenye, köténye, a hervadó fák s szőlőlevelek ezer-szín kegyelme, s az októberi litániák készítik föl az elkövetkez(re az embert, a végső időszakra, amikor körülötte és benne a legsötétebb honol – a fényen túli fénnyel, az
Úrral való találkozásra.”

Forrás:
http://w3.naput.hu/naput1/kalendarium/merleg/szent-mihaly-mindszent.htm

Vélemény, hozzászólás?