Számadás, számvetés

Kutatási és érdeklődési területem a szellemi vagyonra irányul. Ha egyben elolvasom az általam papírra vetett munkákat, magam is megdöbbenek rajta, hogy bármilyen téma kifejtése a feladatom, valójában mindig a szellemi vagyonnal való gazdálkodásról írtam. Itt van például a „Számbavétel: Számadás vagy számvetés?” című írásom, amely témája szerint a pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel közötti lényegi különbségtételt igyekszik megragadni, ám valójában mély emberi problémákat feszeget. Ezért nem győzöm figyelmeztetni hallgatóimat, hogy a témaválasztás meglehetősen komoly dolog, az ember sokszor egy életre elkötelezi magát a választott témának.

Motivációs illúziók és tévhitek

A szellemi vagyonnal való gazdálkodás egyik kulcsponti kérdése, hogy kit és hogyan lehet motiválni. Meggyőződésem szerint e terület elméletében és gyakorlatában is nagy zűrzavar uralkodik, sok tévhit mentén építenek légvárakat motivációkutatók és vállalati vezetők. A bonyolult témakör egy vonatkozásában 1998-ban papírra vetettem véleményemet “Motivációs illúziók és tévhitek” címen, állást foglalva abban a kérdésben, hogy vajon hozzá szabad-e kapcsolni a belső érdekeltséget a vállalati belső elszámoláshoz. Kérlek, ne hagyd magad befolyásolni a saját véleményed kialakításánál, de töprengj el az enyémen, és ha gondolataimat fel akarod használni, hivatkozz korrekten!

Az emberi erőforrás, mint tőketényező

1999. december 9-én került megrendezésre a Jövőképek – vállalati stratégiák Konferencia a BME Vezetőképző Intézetben. Erre az alkalomra készítettem el “Az emberi erőforrás, mint tőketényező” című előadásanyagomat. Olvasd és hasznosítsd, ám kérem és elvárom a korrekt hivatkozást!